Udruga Život je više

B.E.PO.

B.E.PO. - Biblijska Edukacija POnedjeljkom
Seminar: Otkriti i razumjeti vjeru!

Za mnoge je Biblija knjiga sa sedam pečata. Iako znamo što vjerujemo, mnogo toga još ne razumijemo. Kroz ovaj seminar se želimo pozabaviti vrlo jednostavnim točkama našeg vjerovanja i naučiti što to konkretno znači za naš život! Ako želiš sasvim praktično upoznati Bibliju, ili se inače interesiraš za kršćansku vjeru, ovaj seminar će ti biti od velike pomoći. Grupa za seminar se sastaje svakog ponedjeljka od 1930 do 2100 sati u našim prostorijama, Židovski prolaz 2.
Ponuda je besplatna i otvorena za svakog zainteresiranog.

Voditelj projekta:
Dragi Petri
ć (091/5753451)