Udruga Život je više

POBACAJ

Kad pocinje život? Razvoj ovjeka po inje odmah nakon oplodnje. On traje deset lunarnih mjeseci ili 280 dana. Za e e je proces, a ne trenuta ni doga aj. Me utim, im do e do za e a, do spajanja enskog jaja ca i mu k...