Udruga Život je više

DROGE

DOPE - legalize it? Ovo je tvoj mozak. Na raspolaganju ti je oko 15 milijardi mo danih stanica i 500.000 km iv anih vlakana ...

The story of Ecstasy 1898. - Prije dobrih sto godina sintetiziran je MDMA, osnova ecstasyja (3,4 Methylendioxynmethylamphetamin) iz alkaloida mu katnog ora i a. 1914. - MDMA je razvio i patentirao farmaceutski koncern...

The Story of Heroin Heroin - 1. dio Danas soulsaver zapo inje niz lanaka o heroinu. Pritom isti emo vi e tema kao to su povijest heroina, politika prema drogama, statistike, djelovanje i problematika ovisnosti, kao...