AIDS

Što je Aids?

AIDS je kratica od Acquired Immuno Deficiency Syndrome što znači sindrom stečenog manjka imuniteta.
Kod defekta imuniteta dolazi do smanjenja otpornosti na uzročnike bolesti. Odlučujući preduvjet za AIDS je infekcija HIV-om (Human Immunodefi ciency Virus) odnosno ljudskim virusom koji smanjuje imunitet, a pripada grupi retrovirusa, a otkriven je 1983/84.


Kako se HIV ne može prenijeti?

HIV je vrlo osjetljiv virus. Ako dođe u doticaj sa zrakom, vrlo brzo odumire. Uobičajene higijenske mjere u kućanstvu brzo ga čine bezopasnim. HIV je, doduše, dokazan u urinu, stolici, pljuvački i suzama ali u vrlo malim količinama koje nisu dovoljne za infekciju.
U cijelom svijetu nije poznat ni jedan jedini slučaj u kojemu je uslijedila infekcija preko tih tjelesnih izlučevina.


Stoga ne postoji opasnost od zaraze prilikom:

Stiska ruke, zagrljaja, maženja, ljubljenja
Kašljanja ili kihanja
Korištenja istih tanjura, čaša ili pribora za jelo
Korištenja WC-a, kada ili sauna
Zajedničkog rada i stanovanja s ljudima koji imaju HIV/AIDS
Brige i njege ljudi s HIV-om /AIDS-om

U liječničkoj praksi vrijedi: ono što štiti od hepatitisa B, štiti također od HIV-a, a time od AIDS-a.


(C) 2006 - All rights reserved

Print this page